Το υπουργικό συμβούλιο διόρισε εκ νέου τον αντιστράτηγο Στυλιανό Νάση στη θέση του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρίστος Στυλιανίδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση έλαβε υπόψη την μέχρι τώρα υπηρεσία και προσφορά του αντιστράτηγου Νάση, με την οποία είναι απόλυτα ικανοποιημένο.

Πρόσθεσε ότι λήφθηκε υπόψη η αναγκαία συνδρομή του αντιστράτηγου Νάση στην ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης της Εθνικής Φρουράς.

Η πρώτη θητεία του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς ολοκληρώνεται στις 22 Ιουλίου.