Πέραν των 200 χιλιάδων ευρώ ετησίως θα στοιχίσουν στο κράτος οι Σύμβουλοι που προσέλαβαν οι υπουργοί για να τους βοηθούν στο έργο τους, σύμφωνα με σημείωμα της Γενικής Λογίστριας του κράτους προς τη βουλή, το οποίο κατέχει η εφημερίδα «Σημερινή».

Εξάλλου, οι οχτώ βοηθοί και οι συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας κοστίζουν πέραν των 295 χιλιάδων ευρώ το χρόνο, ενώ οι μισθοί των τεσσάρων συνεργατών του Προέδρου της Βουλής ανέρχονται σε 207 χιλιάδες ευρώ το χρόνο.