«Πιθανό εθνικό σημείο αναφοράς» χαρακτήρισε ο Ιταλός πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα τα λεγόμενα «ευέλικτα συμβόλαια» που υπεγράφησαν χθες από τα συνδικάτα για την Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου του 2015.

«Πρόκειται για μια άριστη συμφωνία που μπορεί να εμπνεύσει μελλοντικές συμφωνίες σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα για την χώρα και ένα ουσιαστικό στήριγμα για την οικονομία της», δήλωσε ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός.

Ο δε διευθύνων σύμβουλος της «Διεθνούς Έκθεσης του Μιλάνου 2015», Τζουσέπε Σάλα πρόσθεσε ότι «με τους κανόνες που ίσχυσαν μέχρι τώρα, οι συμβάσεις εργασίας και οι προσλήψεις αυτές δεν θα ήταν δυνατές».

Η συμφωνία με τα συνδικάτα «Cgil Cisl» και «Uil» προβλέπει, συνολικά, 835 συμβάσεις και συνεργασίες ορισμένου χρόνου.

Πιο αναλυτικά, 340 νέοι ηλικίας έως 29 ετών θα απασχοληθούν ως ασκούμενοι, με συμβόλαια διάρκειας επτά έως δώδεκα μηνών.

Εγκρίθηκαν, επίσης, 300 προσλήψεις ορισμένου χρόνου (με εξάμηνες και δωδεκάμηνες συμβάσεις). Για τις συγκεκριμένες συμβάσεις πρόκειται να δοθεί προτεραιότητα σε όσους βρίσκονται σε ταμείο ανεργίας ή σε διαθεσιμότητα.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και η πρόσληψη 195 νέων που θα κάνουν πρακτική, οι οποίοι θα λαμβάνουν 516 ευρώ το μήνα και 5,29 ευρώ ημερησίως για την κάλυψη δαπάνης του γεύματός τους.

«Η κύρια λογική των νέων προσλήψεων είναι αυτή της ευελιξίας. Η συμφωνία του Μιλάνου θα αποτελέσει σημαντικό προηγούμενο για την εθνική διαπραγμάτευση με τα συνδικάτα που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο στο υπουργείο εργασίας της Ρώμης», υπογραμμίζουν πολλοί ιταλοί αναλυτές.