Μεγάλη επιτυχία θεωρείται η εξασφάλιση κονδυλίων πέραν των 20 εκατ. ευρώ για ερευνητικά προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το διάστημα 2012-2013.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του 2013 το πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για ερευνητικά έργα που δόθηκαν σε ακαδημαϊκούς του, ενώ το 2012 εξασφάλισε 13 εκατ. ευρώ από εξωτερικές ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις.

Σημειώνεται, ότι οι χορηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας θεωρούνται οι πιο ανταγωνιστικές στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς κάθε χρόνο τίθενται υψηλά κριτήρια αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να χρηματοδοτείται μόλις το 8 έως 9% των υποβαλλόμενων προς αξιολόγηση προτάσεων από όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει παρουσιάζει μία συνεχή και σταθερή παρουσία στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας, μέσω των ακαδημαϊκών και εργαστηρίων του Ιδρύματος.

Μεταξύ άλλων, έρευνες του αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα προς τον πολυπόθητο στόχο της Αναγεννητικής Ιατρικής όσον αφορά την κατασκευή λειτουργικών οργάνων σε εργαστήριο, ενώ το νεοσυσταθέν Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Δομικών Υλικών «ΛΗΔΡΑ» συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κύπρου.