Σημαντικά υψηλότερη είναι η απειλή φτώχειας στις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας από ό,τι στις δυτικές, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως ανέφερε η Destatis το ποσοστό φτώχειας στα κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας φθάνει το 19,7%, ενώ σε αυτά της Δύσης περιορίζεται σε 14%. Το 2005 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 20,4% και 13,2%.

Στην Γερμανία, η σχετική φτώχεια αναφέρεται σε μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάτω των 869 ευρώ για τον άγαμο και σε εισόδημα έως 1826 για οικογένεια με παιδιά κάτω των 14 ετών.