Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα το νέο ωράριο στη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου, στο πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών μέτρων που πρέπει να εφαρμόσουν οι αρχές στον τομέα αυτό, βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης που υπεγράφη με την τρόικα.

Έτσι, από σήμερα ο χρόνος έναρξης του ωραρίου στη δημόσια υπηρεσία μετακινείται κατά μισή ώρα (από τις 7:30 στις 8:00), με επέκταση της ελαστικής περιόδου από μισή σε μια ώρα.

Ως εκ τούτου, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ωραρίων 8:00 - 15:30 και 09:00 - 16:30.