Ψήφισμα που τάσσεται εναντίον μιας στρατιωτικής επιχείρησης στη Συρία και προτείνει όπως καταστραφεί οποιοδήποτε χημικό οπλοστάσιο υπάρχει και όπως ό, τι συνδέεται με αυτό τεθεί υπό τον άμεσο έλεγχο ειδικής δύναμης του ΟΗΕ, ενέκρινε σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο κατά πλειοψηφία με την αντίθετη ψήφο του Βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών Νίκου Κουτσού. 

Παράλληλα, το ψήφισμα της Βουλής ζητά από τις Βρετανικές Βάσεις «να μην συμμετέχουν καθ’ οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού». Το Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζει, «δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εδάφη των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς, που έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ανεξάρτητων κρατών και την υπόσκαψη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Καλεί την Κυβέρνηση «να υποστηρίξει ενεργώς αυτή τη θέση και να συνταχθεί ή να αναλάβει πρωτοβουλίες υπέρ της ειρηνικής επίλυσης της εμφύλιας διένεξης στη Συρία και της δημοκρατικής εξομάλυνσης με βάση τη θέληση του συριακού λαού».

Προτρέπει, επίσης, «τις δύο πλευρές στη Συρία να εξεύρουν δημοκρατική διαδικασία που οδηγεί στην ειρήνη, στον άμεσο τερματισμό της αιματοχυσίας στη χώρα και στον εκδημοκρατισμό της συριακής κοινωνίας, καθώς και τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να υποβοηθήσουν τις όποιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση».

Προτείνει όπως, «αντί μίας πολεμικής επιχείρησης, χωρίς μάλιστα τη συναίνεση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τιμωρία του καθεστώτος, επιδιωχθεί, με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, να τεθεί σε πρώτη φάση το οποιοδήποτε χημικό οπλοστάσιο δυνατό να υπάρχει και ό,τι συνδέεται με αυτό υπό τον άμεσο έλεγχο ειδικής δύναμης του ΟΗΕ και να καταστραφεί». Εισηγείται παράλληλα όπως «ενεργοποιηθεί η διαδικασία προσαγωγής των ενεχομένων σε αυτή την ενέργεια ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου».
Η Βουλή υπενθυμίζει «το ψήφισμα της, της 22ας Μαρτίου 2012 και ειδικά την θέση της ότι παραμένει αμετάθετος στόχος ο τερματισμός της βρετανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο, όπως προκύπτει από τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τις σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Υπενθυμίζει ταυτόχρονα ότι «η καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου επιφέρει τραγικές επιπτώσεις στη διεθνή ομαλότητα, σταθερότητα και ειρήνη». Ως εκ τούτου, προστίθεται στο ψήφισμα «υπογραμμίζει την προσήλωση της στον σεβασμό της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας έκαστου κράτους».

Το ψήφισμα υπογραμμίζει ακόμη ότι «η ανάληψη μονομερούς στρατιωτικής δράσης παραβιάζει τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και κανόνες του εθιμικού Διεθνούς Δικαίου».