Σε πέντε άξονες κινείται το σχέδιο μεταρρύθμισης στη Δημόσια Υπηρεσία της Κύπρου, που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει δράσεις, που στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας του κράτους για στρατηγικό προγραμματισμό, χάραξη πολιτικής και συντονισμό.

Ο δεύτερος αφορά την αναδιάρθρωση των δομών και της λειτουργίας των υπηρεσιών και ο τρίτος αναφέρεται σε δράσεις καλύτερης αξιοποίησης, επιμόρφωσης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο τέταρτος άξονας περιλαμβάνει δράσεις που θα βελτιώσουν τις σχέσεις κράτους-πολίτη, προκειμένου να λαμβάνει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Ο πέμπτος, σχετίζεται με τις αρχές λειτουργίας και τις αξίες που πρέπει να διέπουν τη δημόσια υπηρεσία.

Το σχέδιο θα ολοκληρωθεί το 2016 με σημαντικότερους σταθμούς το 2014 και το 2015.

Μέσω της μεταρρύθμισης «φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέρνο, σύγχρονο, νοικοκυρεμένο και κοινωνικά ευαίσθητο κράτος, που θα εξυπηρετεί και δεν θα ταλαιπωρεί τον πολίτη», δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης και κάλεσε την ηγεσία της Παγκύπριας Συντεχίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) να εμπλακεί ενεργά και να συμβάλει στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του κράτους.

Από την πλευρά του, ο γγ της ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκος Χατζηπέτρου χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την επίσημη διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχουν προειλημμένες αποφάσεις σε σχέση με τις αλλαγές στη δημόσια υπηρεσία.