Θλιβερά για το κυπριακό πολιτικό σύστημα είναι τα αποτελέσματα έρευνας του πανεπιστημίου Λευκωσίας, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Δημοκρατίας, που έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη η 15η Σεπτεμβρίου.

Το κύριο εύρημα της έρευνας είναι ότι υπάρχει μεγάλη αποδοχή της δημοκρατίας (92%), ως πολιτεύματος, αλλά παράλληλα πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς (κυβέρνηση, κόμματα, Βουλή, αντιπολίτευση κ.ο.κ.).

Την πιο μεγάλη εμπιστοσύνη (85%) έχουν οι Κύπριοι στον θεσμό της οικογένειας -έναν μη πολιτικό θεσμό, που σχετίζεται με τη φύση και τη βιολογία, παρά με την πολιτική και την ανάγκη συνύπαρξης μη συγγενικών προσώπων, που αποτελεί επιδίωξη της πολιτικής. Ακολουθεί η εμπιστοσύνη στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς (49%), στην Εκκλησία και τους ιερείς (45%), τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (28%) και τα Δικαστήρια (28%).

Πιο χαμηλά στην κλίμακα εμπιστοσύνης βρίσκεται η κυβέρνηση (15%), που παίρνει όμως υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (8%) και την αντιπολίτευση ειδικότερα (4%). Τα πολιτικά κόμματα ως σύνολο τυγχάνουν της μεγαλύτερης απαξίωσης, αφού θετικά τα βλέπει μόνο το 2% των πολιτών.

Η ελαφρά θετική στήριξη στην κυβέρνηση προέρχεται από τις τάξεις του ΔΗΣΥ (38%) και του συγκυβερνώντος ΔΗΚΟ (16%), των πιο ηλικιωμένων πολιτών (33%), καθώς και των πολιτών με χαμηλή μόρφωση δημοτικού (24%), ενώ η εμπιστοσύνη από απόφοιτους δευτεροβάθμιων σχολών μειώνεται στο 18%, και από τριτοβάθμιες σχολές στο 11%.

Η αποδοχή ενός κύριου πολιτικού θεσμού, εκείνου των πολιτικών κομμάτων, είναι οριακή: Μόνο το 52% πιστεύει ότι «χωρίς πολιτικά κόμματα δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία», ενώ 48% θεωρεί ότι τα κόμματα δεν είναι τόσο απαραίτητα.

Η συντριπτική πλειοψηφία έχει την άποψη πως τα κόμματα ενδιαφέρονται περισσότερο για τους ψήφους, παρά για το καλό του τόπου (91%) ή τις απόψεις των ψηφοφόρων/πολιτών (88%).

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες απογοήτευσης από τα πολιτικά κόμματα είναι και οι συνεχείς διαφωνίες και αντιπαραθέσεις τους, αφού ένα εκπληκτικά ψηλό ποσοστό (89%) ζητά πιο μεγάλη ομοφωνία ή ενότητα μεταξύ των κομμάτων. Παρόμοια υψηλό ποσοστό (79%), ζητά να υπάρχει μεγαλύτερη ομοφωνία εντός των κομμάτων.

Οι αρνητικές αυτές απόψεις όσον αφορά στα κίνητρα των κομμάτων, αλλά και η προφανής κούραση από τις συνεχείς δημόσιες προστριβές εντός και μεταξύ των κομμάτων, ερμηνεύουν ίσως και τη συμφωνία της πλειοψηφίας (72%) με την άποψη ότι η Κύπρος χρειάζεται περισσότερο «ένα δυναμικό ηγέτη, παρά πιο πολλή δημοκρατία».