Ο υπουργός Πολυπολιτισμού και Πολιτογράφησης της Βικτώριας, Νίκολας Κότσιρας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της έρευνας με θέμα "Η πρόκληση του Ρατσισμού", κατά την οποία το 90% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η πολυπολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού είναι θετικός παράγοντας.

"Τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας δείχνουν ότι η Βικτώρια προηγείται άλλων Πολιτειών στην αποδοχή της πολιτισμικής διαφορετικότητας, χωρίς αυτό, εντούτοις, να σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαυτούμε. Αντίθετα, απαιτείται πολύ περισσότερη εργασία σ' αυτόν το χώρο" είπε ο κ. Κότσιρας και πρόσθεσε: "Η Αυστραλία, συγκρινόμενη με άλλες χώρες, παρουσιάζει τον μεγαλύτερο βαθμό διαφορετικότητας στους τομείς της θρησκείας, της γλώσσας και του πολιτισμού".

"Ενώ πολλοί συμφωνούν ότι η πολιτισμική και θρησκευτική διαφορετικότητα είναι από τα δυνατά μας σημεία, άλλοι τα βλέπουν ως άκρως επικίνδυνα στοιχεία διαχωρισμού, φέρνοντας ως επιχείρημα μεμονωμένα περιστατικά βίας στο εξωτερικό, αλλά και στους δικούς μας δρόμους, προκειμένου να υποστηρίξουν την άποψη ότι ο πολυπολιτισμός είναι επιζήμιος", αναφέρει ο κ. Κότσιρας και τονίζει ότι "ο ρατσισμός δεν οφείλεται στο γεγονός ότι η Αυστραλία έχει εναγκαλιστεί τον πολυπολιτισμό. Ο ρατσισμός συνήθως ευδοκιμεί σε χώρες όπου οι κυβερνήσεις επιχειρούν να καταπνίξουν τον πολυπολιτισμό και τη θρησκευτική διαφορετικότητα των πολιτών".

Ο Συνασπισμός, ως κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί να θέσει σε εφαρμογή σταθερές και ισορροπημένες πολυπολιτιστικές στρατηγικές οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την αντιμετώπιση του ρατσισμού. Για να επιτύχει όμως το σχέδιο, απαιτείται στήριξη από όλα τα πολιτικά κόμματα και σ' όλα τα κυβερνητικά επίπεδα" κατέληξε ο κ. Κότσιρας.