Ερευνώντες λειτουργούς εκτός Δημοτικού Μεγάρου όρισε ο Δήμος Πάφου για τις υποθέσεις των παρκόμετρων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αγοράσει υπηρεσίες από δικηγόρους, σε συνεργασία με το δικηγορικό σύλλογο Πάφου προκειμένου να διερευνηθούν πειθαρχικές υποθέσεις, σε βάρος λειτουργών.

Με βάση την απόφαση, εντός δύο μηνών ο δικηγόρος που θα οριστεί και ο οποίος δεν θα πρέπει να έχει οποιαδήποτε σχέση ούτε με μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε με τα υπό διερεύνηση μέλη του προσωπικού, θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή του προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου Σάββα Βέργα ήδη ο δικηγορικός σύλλογος πρότεινε 10 ονόματα μελών του δικηγορικού συλλόγου Πάφου τα οποία με κλήρωση κατατάγηκαν σε σειρά και ξεκίνησαν οι επαφές.


 

TAGS