Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου έθεσε σε εφαρμογή στην «Οικία Διονύσου», Αρχαιολογικός Χώρος Κάτω Πάφου, το πιλοτικό πρόγραμμα «Ξεναγήσεις Ατόμων με Οπτική Αναπηρία». Το πρόγραμμα εγκαινίασε το απόγευμα ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, Τάσος Μητσόπουλος. 

Το πρόγραμμα δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική αναπηρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν με άμεσο και απτό τρόπο το αρχαιολογικό υλικό και συνυφασμένες έννοιες, όπως το ψηφιδωτό και η τεχνολογία κατασκευής του, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία και τη σημασία της διατήρησης της αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών «'Αγιος Βαρνάβας» έχουν κατασκευασθεί και τοποθετηθεί δίγλωσσες επεξηγηματικές πινακίδες στην «Οικία του Διονύσου» σε σύστημα γραφής Μπράϊγ, ενώ ανάγλυφη κάτοψη της Οικίας, δίνει τη δυνατότητα άμεσης κατανόησης του χώρου. Επιπλέον, έχει τοποθετηθεί αντίγραφο ψηφιδωτού με υπερυψωμένες ψηφίδες, ώστε να γίνονται αντιληπτά τα επιμέρους χαρακτηριστικά και το μοτίβο.

Ως μέρος της προσπάθειας για πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αρχαιολογικό χώρο της Πάφου και ιδιαίτερα την «Οικία του Διονύσου», εκδόθηκαν οδηγοί στο σύστημα γραφής Μπράϊγ, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Για άτομα με μειωμένη όραση οι οδηγοί εκδόθηκαν σε μεγεθυμένη γραμματοσειρά. Οι οδηγοί θα προσφέρονται δωρεάν στα άτομα με οπτική αναπηρία ως ευγενική χορηγία του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι αρχαιοφύλακες του αρχαιολογικού χώρου έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα από ειδικές εκπαιδεύτριες της Σχολής Τυφλών, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως οδηγοί των ατόμων με οπτική αναπηρία, με στόχο να αποκομίσουν τα μέγιστα από την επίσκεψή τους. Στόχος είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σύντομα θα εφαρμοστεί και σε άλλα μνημεία του ιδίου και άλλων αρχαιολογικών χώρων.
Η τελετή έναρξης του πιλοτικού προγράμματος περιλαμβάνει ξενάγηση στην «Οικία του Διονύσου» από Αρχαιολογικό Λειτουργό του Τμήματος Αρχαιοτήτων και συναυλία από μαθητές του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Καθηγητή, Ματθαίου Καριόλου.