Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε χθες ότι είναι παράνομες οι "χρυσές μετοχές" της κυβέρνησης της Πορτογαλίας στην εταιρία Energias de Portugal, τη μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρισμού της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παραπέμψει την Πορτογαλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θεωρώντας ότι οι "χρυσές μετοχές" - που δίνουν στην πορτογαλική κυβέρνηση ειδικά δικαιώματα σε σχέση με τους άλλους μετόχους - περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και είναι ασύμβατες με το κοινοτικό δίκαιο.

Οι "χρυσές μετοχές" δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ιδιωτικοποίησης της EDP, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ενεργειακού τομέα της Πορτογαλίας στις δεκαετίες του 1990 και του 2000. Οι μετοχές αυτές δίνουν στην πορτογαλική Κυβέρνηση - που έχει το 25,7% των μετοχών της EDP - το δικαίωμα βέτο σε μια σειρά από θέματα που αφορούν την εταιρία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα της Πορτογαλίας ότι η διακράτηση των μετοχών αυτών είναι αναγκαία για λόγους εθνικού συμφέροντος, όπως η διασφάλιση της παροχής ενέργειας σε περιόδους κρίσης ή πολέμου.