«Όσοι επικρίνουν τη δέσμη μέτρων εκδημοκρατισμού, ας συγκρίνουν τις εξελίξεις των τελευταίων 10 ετών με προηγούμενες περιόδους. Βεβαίως και υπάρχουν πολλά βήματα που θα πρέπει να γίνουν για τον εκδημοκρατισμό, αλλά δεν υποτιμούμε όσα έγιναν. Τα εκτιμούμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγία, της κοινότητας των Συρορθοδόξων, κ. Σαΐτ Σουσίν.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Σαμπάχ ο κ. Σουσίν λέει ότι «πριν από 20 χρόνια, αναγκαζόμασταν να αλλάξουμε ακόμα και τα ονόματά μας. Τώρα πλέον λέμε ξεκάθαρα και την ταυτότητά μας και τα ονόματά μας. Αποκαταστάθηκε η αυτοπεποίθησή μας. Δε μπορούμε ακόμα να εργαστούμε στο δημόσιο, αλλά πιστεύουμε ότι και αυτό θα ξεπεραστεί σύντομα», λέει.