Οι εισαγγελείς της ρουμανικής Διεύθυνσης Ερευνών για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας (DIICOT) παρέπεμψαν σε δίκη 56 άτομα, μεταξύ των οποίων και έξι διευθυντικά στελέχη και εμπορικούς διευθυντές χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με την κατηγορία της παράνομης χορήγησης δανείων, που προκάλεσαν ζημίες, οι οποίες ξεπερνούν τα 81 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η DIICOT, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τα άτομα που παραπέμφθηκαν σε δίκη είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που αποκόμισε σημαντικά οφέλη από τη διάπραξη τραπεζικής απάτης, μέσω της σύναψης παράνομων δανείων για λογαριασμό 33 εταιρειών, οι οποίες τελούσαν υπό των έλεγχο των μελών της ομάδας. 

Όπως υποστηρίζουν οι εισαγγελείς, τα έξι διευθυντικά στελέχη και εμπορικοί διευθυντές της τράπεζας, οκτώ σύμβουλοι πελατών και τέσσερις διευθυντές γραφείων της τράπεζας, βοήθησαν την εγκληματική οργάνωση, συντονίζοντας τη διαδικασία επιλογής των εταιρειών, υπολογίζοντας εκ προσθέσεως λάθος τους κινδύνους και εγκρίνοντας δάνεια, χωρίς να πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις.

Τα μέλη της ομάδας είχαν τη βοήθεια δύο πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίοι φέρονται να αξιολογούσαν ακίνητα σε τιμές υψηλότερες από την πραγματική του αξία. Οι συμβάσεις των στεγαστικών δανείων που συνδέονται με αυτά τα ακίνητα είχαν συναφθεί και επικυρωθεί από τρεις συμβολαιογράφους, οι οποίοι είναι επίσης ύποπτοι για συμμετοχή στην απάτη.