Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε σήμερα νόμο της 13ης Ιουλίου 2011 που απαγορεύει την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου με την τεχνική της υδραυλικής ρωγμάτωσης στο γαλλικό έδαφος.

Το Δικαστήριο συνήλθε έπειτα από προσφυγή της πετρελαϊκής εταιρείας του Τέξας Schuepbach Energy LLC, η οποία διέθετε άδεια εξόρυξης σε μία περιοχή έκτασης 10.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη νότια Γαλλία, πριν τής αφαιρεθεί μετά την ψήφιση του νόμου υπό την προεδρία του Νικολά Σαρκοζί.

Η τεχνική της υδραυλικής ρωγμάτωσης για την εξόρυξη σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσικού αερίου συνίσταται στην δημιουργία ρωγμών στα πετρώματα σε μεγάλο βάθος μέσω της διοχέτευσης μεγάλων ποσοτήτων μείγματος ύδατος, άμμου και χημικών ουσιών με μεγάλη πίεση. Είναι η μοναδική μέθοδος εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξαιρετικά δαπανηρή σε νερό και ρυπογόνα.

Το υπέδαφος της Γαλλίας κρύβει αποθέματα σχιστολιθικών υδρογονανθράκων, η εκμετάλλευση των οποίων θα εξασφάλιζε, εν δυνάμει, ενεργειακή αυτάρκεια στη χώρα, η οποία εισάγει το 90% του φυσικού αερίου και το 99% του πετρελαίου που καταναλώνει.

Σύμφωνα με μελέτη του Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίων (IFP), μόνο στο υπέδαφος της περιοχής της γαλλικής πρωτεύουσας υπάρχουν κοιτάσματα σχιστολιθικού πετρελαίου, δυναμικότητας 60 έως 100 δισεκατομμυρίων βαρελιών, που αντιστοιχεί σε 70 έως 120 χρόνια της παραγωγής του Κουβέιτ.

Η γαλλική Total είχε αποσπάσει άδεια εκμετάλλευσης σε μία περιοχή έκτασης 4.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων για την εξόρυξη 2.300 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που αντιστοιχεί στην κατανάλωση της Γαλλίας σε περίοδο 15 ετών.

Η έκδοση αδειών εξόρυξης προκάλεσε κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο οδήγησε, στις 13 Ιουλίου 2011, στην ψήφιση του νόμου απαγόρευσης της εξόρυξης υδρογονανθράκων μέσω υδραυλικής ρωγμάτωσης στο γαλλικό έδαφος.