Νέο σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εγκαινιάζει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο «Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, όπου η θεωρία συνδυάζεται με την πρακτική άσκηση στο πεδίο και το εργαστήριο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, βασική αρχή του προγράμματος είναι η ενιαία αντιμετώπιση της χερσαίας και της ενάλιας αρχαιολογίας, ως αναπόσπαστα τμήματα της αρχαιολογίας του μεσογειακού τοπίου. Θα παραδίδονται θεωρητικά μαθήματα σχετικά με τη φύση, τη μελέτη και την τεκμηρίωση αρχαιολογικών ευρημάτων και χώρων, χερσαίων και υποβρυχίων, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν μία ευρεία αντίληψη των μεθόδων που εφαρμόζονται και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και σε πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στον τομέα της μελέτης και έρευνας του υλικού πολιτισμού.