Οι ηγέτες της Ομάδας των 20 ενέκριναν στη Σεούλ την ιστορική μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο διπλασιάζει τα κεφάλαιά του και τροποποιεί την κατανομή των εξουσιών.

Η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία χαρακτηρίσθηκε "ιστορική", αποτελεί "ένα σημαντικό στάδιο προς ένα περισσότερο νομιμοποιημένο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό ΔΝΤ", αναφέρεται στο τελικό ανακοινωθέν που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα με την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής των είκοσι ισχυρότερων χωρών του πλανήτη.

Οι "20" ενέκριναν το σχέδιο συμφωνίας που είχε υιοθετηθεί κατά την προπαρασκευαστική σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της Ομάδας των 20 στο Κιεντζού της Νότιας Κορέας στις 23 Οκτωβρίου.

Περισσότερο από το 6% του δικαιώματος ψήφου θα μεταφερθεί από υπερεκπροσωπούμενες, κυρίως πλούσιες, πετρελαιοπαραγωγούς χώρες και 110 από τις 187 χώρες θα ενισχύσουν τα δικαιώματά τους. Η Ευρώπη θα εγκαταλείψει δύο έδρες στο Συμβούλιο Διαχείρισης Πόρων του Ταμείου από την Ευρώπη. Τα μερίδια οικονομικής συμβολής θα αυξηθούν κατά 100% , γεγονός που ισοδυναμεί με αύξηση του κεφαλαίου και , κατά συνέπεια, των οικονομικών μέσων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Στο τελικό τους ανακοινωθέν, οι ηγέτες της Ομάδας των 20 "ζητούν από τους υπουργούς Οικονομικών και από τους κυβερνήτες των κεντρικών τραπεζών να συνεχίσουν να εξετάζουν όλα τα σχετικά με την μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας θέματα".