Τον κώδωνα του κινδύνου για την εμπορία ανθρώπων, για εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση καθώς και για εμπορία οργάνων, κρούει η ετήσια έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων εναντίον της Εμπορίας Ανθρώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRETA).

H GRETA αναφέρεται στην έκταση του φαινομένου και καλεί τις κυβερνήσεις των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, να θεσμοθετήσουν μέτρα κατά της ατιμωρησίας των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των θυμάτων.

Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στην εμπορία ανθρώπων για εργασιακή και σεξουαλική εκμετάλλευση, την αφαίρεση οργάνων, την αναγκαστική επαιτεία καθώς και σε άλλες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ομάδα.

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά της εμπορίας ανθρώπων συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών , πρέπει να υπόκεινται σε ενδελεχή ανεξάρτητη αξιολόγηση για να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες, καταλήγει η GRETA.