Η Βουλγαρία μπορεί να υπερηφανεύεται για το υψηλότερο ποσοστό γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις μεταξύ των κρατών - μελών του ΝΑΤΟ, όμως η εκπροσώπηση των γυναικών στη βουλγαρική Βουλή δεν προσεγγίζει ικανοποιητικά επίπεδα.

Το ποσοστό των γυναικών στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο είναι 23%, ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 38%.

Εκπρόσωποι της οργάνωσης στήριξης πολιτών "Balkan Assist" τόνισαν στη διάρκεια συνεδρίου στη Σόφια ότι, ηγετικές θέσεις στη δημόσια ζωή της Βουλγαρίας, κατά κύριο λόγο, κατέχουν άνδρες και ότι οι γυναίκες είναι σε χαμηλότερες θέσεις αν και ο φόρτος εργασίας τους είναι πολύ μεγαλύτερος.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε δράση για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην πολιτική, η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Έως τον Οκτώβριο του 2014 στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν εκστρατείες ενημέρωσης της κοινής γνώμης και υπεράσπισης και προώθησης του ρόλου των γυναικών στην πολιτική. Βασική επιδίωξη της δράσης είναι η αύξηση του αριθμού των γυναικών που θα είναι υποψήφιες στις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η "Balkan Assist" είναι βουλγαρική μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2000 ενώνοντας τα άτομα και τις οργανώσεις που εργάζονται για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Αποστολή της είναι η προώθηση και υποστήριξη της άμεσης συμμετοχής των πολιτών σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο με την υλοποίηση πρωτοβουλιών και σχεδίων σε συνεργασία με ομάδες της κοινωνίας, οργανώσεις καιιδρύματα.