Ποσοστό μικρότερο του 12% των Βουλγάρων εργαζομένων απασχολούνται στον τομέα της γεωργίας, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε τροχιά συρρίκνωσης. Τα στοιχεία για την πορεία του κλάδου παρουσίασε ο διευθυντής του Ινστιτούτου αγρο- οικονομίας, καθηγητής Ρούμεν Ποπόφ, σε διεθνές συνέδριο για τον κοινωνικό διάλογο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια. 

Όπως είπε, στον τομέα της γεωργίας απασχολούνται σήμερα 738.600 άτομα, ήτοι 45% λιγότερα σε σχέση με το 2003, οπότε ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο. «Οι επενδύσεις και οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ενίσχυσαν την αγροτική παραγωγή στη Βουλγαρία, είχαν όμως ως αποτέλεσμα να γίνουν απολύσεις στον τομέα και ανέδειξαν μία ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε άλλους τομείς» ανέφερε ο κ.Ποπόφ. 

Στο μεταξύ, ο καθηγητής επισήμανε ότι μείζον πρόβλημα συνιστά το γεγονός ότι οι αγρότες στην πλειοψηφία τους δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές (συνταξιοδοτικές και υγείας), καθώς και το ότι οι εργοδότες του κλάδου αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εποχιακά απασχολουμένων. "Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες, τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για το κοινωνικό και ιατρικό σύστημα ασφάλισης", είπε. 

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Επαγγελματικών Οργανώσεων, ο εκπρόσωπός της, Κρις Μπότερμαν, σημείωσε ότι η απασχόληση στη γεωργία αποδυναμώνεται στο σύνολο της ΕΕ, αλλά η επιδείνωση αυτή είναι περισσότερο εμφανής στα παλαιότερα κράτη- μέλη. Όπως γνωστοποίησε, το 2012 μόνο το 5,2% των εργαζομένων στην ΕΕ, απασχολούνταν στον αγροτικό τομέα.