Εκτεταμένη έρευνα ξεκίνησε το Βατικανό σε όλες τις καθολικές ενορίες του πλανήτη, με θέμα την αντιμετώπιση της Καθολικής Εκκλησίας έναντι κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων της εποχής μας.

Πρόκειται για αναλυτικά ερωτηματολόγια στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι καθολικοί ιερείς και που αφορούν, κατά κύριο λόγο, την σχέση τους και τις διδαχές τους προς τα διαζευγμένα ζευγάρια, με τους ομοφυλόφιλους, με τους πιστούς που έχουν διαφορετική άποψη από εκείνη της Εκκλησίας σχετικά με τις διάφορες αντισυλληπτικές μεθόδους.

Μερικές από τις ερωτήσεις, όπως διέρρευσε στον ιταλικό τύπο, αφορούν το «πώς απευθύνονται , οι ιερείς, στους ομοφυλόφιλους που ζητούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των διαφόρων ενοριών και στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια», «πώς κηρύττεται ο λόγος του Θεού στα διαζευγμένα και χωρισμένα ζευγάρια» και «σε όσους ανθρώπους συζούν χωρίς να έχουν παντρευτεί».

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα χρησιμοποιηθούν για να μπορέσει να συγκληθεί μια έκτακτη γενική σύνοδος με την συμμετοχή των επισκοπικών συνόδων των διαφόρων χωρών —το 2014— με θέμα τις αλλαγές στο εσωτερικό της σύγχρονης οικογένειας.

Παράλληλα, οι σχολιαστές τονίζουν ότι πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία που συνδέεται άμεσα με την βούληση του πάπα Φραγκίσκου να μην συνεχισθεί μια αποκλειστικά «βατικανοκεντρική διαχείριση» της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και να αλλάξει η όλη σχέση και η προσέγγιση των πιστών, χωρίς της «αγκυλώσεις» του παρελθόντος.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο πάπας Φραγκίσκος έχει καταστήσει σαφές πως το Βατικανό συνεχίζει να εναντιώνεται στην άμβλωση και στην διεύρυνση της παραδοσιακά θεσμοθετημένης μορφής γάμου, αλλά έχει ζητήσει, παράλληλα, από τους κληρικούς του, να δείξουν μεγαλύτερη κατανόηση και ευσπλαχνία.