Η βουλγαρική επιχείρηση ενέργειας (Bulgarian Energy Holding- BEH) ανακοίνωσε την Παρασκευή στον ιστότοπό της, ότι προχωρά σε μία διαδικασία άμεσης διαπραγμάτευσης, με στόχο τη σύναψη μίας σύμβασης για την "Προετοιμασία ενός Οδικού Χάρτη για την κατασκευή πυρηνικής μονάδας στον Πυρηνικό Σταθμό του Κοζλοντούι" (του 7ου πυρηνικού αντιδραστήρα), διερευνώντας τις δυνατότητες αυτό γίνει με την προσέλκυση διεθνών επενδυτών.

Μέχρι στιγμής, η θυγατρική της BEH, Kozloduy NPP, έχει χρηματοδοτήσει με κονδύλια ύψους 18 εκατ. λέβα (9,2 εκατ. ευρώ) μελέτες σκοπιμότητας για την κατασκευή της νέας μονάδας, ωστόσο η διοίκησή της εταιρείας έχει επανειλημμένα εκφράσει τη βεβαιότητα, ότι το έργο δεν θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, αλλά θα αναζητηθούν εξωτερικοί επενδυτές.

Το σχέδιο για την κατασκευή του 7ου αντιδραστήρα στο σοβιετικής εποχής εργοστάσιο του Κοζλοντούι ανέκυψε τον Μάρτιο του 2012, όταν εγκαταλείφθηκε η προοπτική κατασκευής ενός νέου πυρηνικού εργοστασίου στο Μπέλενε. Στις αρχές του προηγούμενου μήνα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων ενέκρινε μία έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.