Την προώθηση πρωτοβουλίας με στόχο τη συγκρότηση περιφερειακού συντονιστικού οργάνου για τις χώρες των Βαλκανίων που θα αναλάβει δράση κατά της ρητορικής μίσους ανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Νεολαίας και Αθλητισμού της Σερβίας, Νέναντ Μπορόβτσανιν.

Συμμετέχοντας σε διάσκεψη που διοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο με θέμα την εκστρατεία για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, ο κ. Μπορόβτσανιν τόνισε τη σημασία περιφερειακής συνεργασίας και της από κοινού προσέγγισης κατά των αρνητικών φαινομένων, τόσο στον πραγματικό, όσο και στον εικονικό κόσμο.

Ο κ. Μπορόβτσανιν, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της Σερβίας κατά της ρητορικής μίσους στο ίντερνετ παρουσίασε τα αποτελέσματα της εκστρατείας στη Σερβία, η οποία επιδοκιμάστηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής.

Η εκστρατεία κατά της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο είναι πρόγραμμα που ξεκίνησε ο Τομέας Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την περίοδο 2012-2014 με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων στο ίντερνετ κινητοποιώντας τους νέους και οργανώσεις νεολαίας να αναγνωρίζουν και να ενεργούν κατά των συγκεκριμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.