Την απόρριψη του νομοσχεδίου για το έργο εξόρυξης χρυσού στη Ρόσια Μοντάνα της Ρουμανίας, ανακοίνωσε χθες η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που ήταν επιφορτισμένη με την εξέταση του πλαισίου, μέσα στο οποίο θα μπορούσε να προχωρήσει η επένδυση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική της έκθεση, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχετικό σχέδιο νόμου δεν καλύπτει ικανοποιητικά τις πολύπλοκες παραμέτρους και απαιτήσεις ενός πλαισίου για τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων στη Ρουμανία και κατά συνέπεια προτείνει την απόρριψή του.

"Λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία δεν συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες τέτοιων έργων και το μέγεθος του υπό συζήτηση έργου εξόρυξης (στη Ρόσια Μοντάνα), η Επιτροπή συνιστά την συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου με μέτρα ικανά να ωθήσουν έργα εξόρυξης αυτής της κλίμακας", αναφέρεται στην έκθεση.

Σε ό,τι αφορά την κοινοπραξία της επένδυσης, όπου η καναδική εταιρεία Gabriel Resources κατέχει ποσοστό 80,69% και το ρουμανικό κράτος συμμετέχει με 19,31%, η Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη οι όροι της συμφωνίας ανάμεσα στους δύο εταίρους, να υιοθετούν την υποχρεωτική κοινοτική νομοθεσία και τις αρχές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών, όπου το έργο θα αναπτυχθεί.

Σχετικά με τις προτεινόμενες από τη ρουμανική κυβέρνηση αλλαγές στους όρους της αρχικής συμφωνίας (της άδειας) η Επιτροπή εκτιμά ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, ενώ σε άλλο σημείο της έκθεσης ζητεί τον αποχαρακτηρισμό απόρρητων εγγράφων, σχετικών με το έργο.

Εφιστά, περαιτέρω, την προσοχή των αρμόδιων αρχών για πιθανές παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την ανάπτυξη του έργου εξόρυξης στη Ρόσια Μοντάνα και στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιεί ότι θα υποβάλει σε αυτές την έκθεσή της, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της νομιμότητας, αλλά και η κατά περίπτωση έρευνα ενεργειών, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι παράνομες.