Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αμφισβήτησε σήμερα τη μισθολογική αύξηση που δόθηκε το 2011 στους υπαλλήλους της ΕΕ κρίνοντας πως θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη.

Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποστηρίζει πως το Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη στους κόλπους των ευρωπαϊκών θεσμών, είχε το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση για αύξηση των μισθών των ευρωπαίων υπαλλήλων που είχε υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις των περίπου 55.000 υπαλλήλων της ΕΕ κατά 1,7% από την 1η Ιουλίου 2011. Το Συμβούλιο είχε απορρίψει την πρόταση αυτή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε κληθεί να λύσει τη διένεξη μεταξύ αυτών των δύο ευρωπαϊκών θεσμών.

Οι αμοιβές των υπαλλήλων της ΕΕ κλιμακώνονται από 2.600 ως 4.400 ευρώ μικτά για το εκτελεστικό προσωπικό και από 4.400 ως 18.400 ευρώ μικτά για τα στελέχη. Στα χρήματα αυτά προστίθενται πολυάριθμα επιδόματα, μεταξύ των οποίων ένα μπόνους εκπατρισμού που ανέρχεται στο 16% του μικτού μισθού, οικογενειακά επιδόματα περίπου 400 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί ως την ηλικία των 26 ετών και η πλήρης κάλυψη των διδάκτρων του.

Οι ευρωπαίοι επίτροποι έχουν μικτό μηνιαίο βασικό μισθό περίπου 21.000 ευρώ και ο πρόεδρος της Επιτροπής κερδίζει λίγο περισσότερα από 25.000 ευρώ.

Συνολικά οι μισθοί των 55.000 υπαλλήλων της ΕΕ (όλων των θεσμών της) αντιπροσωπεύουν το 3% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι εν λόγω υπάλληλοι χαίρουν ειδικού φορολογικού καθεστώτος, το προϊόν του οποίου κατατίθεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Από το Νοέμβριο του 2011, η Επιτροπή έβαλε στο τραπέζι μια μεταρρύθμιση του καθεστώτος των υπαλλήλων της ΕΕ. Μεταξύ των κύριων μέτρων της μεταρρύθμισης αυτής είναι η πρόταση να μειωθεί κατά 5% το δυναμικό ως το 2017 και να αυξηθούν σε 40 οι ώρες της εργασίας την εβδομάδα. Η συντάξιμη ηλικία θα αυξηθεί από τα 63 στα 65 χρόνια.

Οι μισθοί και τα προνόμια των υπαλλήλων της ΕΕ αποτελούν μόνιμο θέμα πολεμικής. Η γερμανική εφημερίδα Die Welt είχε προκαλέσει αίσθηση στην αρχή της χρονιάς υποστηρίζοντας πως «4.365 ευρωπαίοι υπάλληλοι κερδίζουν περισσότερα χρήματα από την καγκελάριο» (δηλαδή 21.000 ευρώ το μήνα).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέψευσε την πληροφορία αυτή: το μέγιστο που κερδίζουν οι υπάλληλοι της Κομισιόν είναι 18.000 ευρώ το μήνα, υποστηρίζει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.