Περίπου 50.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, σε πρόσκληση διαδήλωσης κατά της μετατροπής των εργασιακών σχέσεων σε κατά κύριο λόγο συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης, στα πλαίσια μίας εκστρατείας που έχει δρομολογήσει μέσω του Facebook μία ομάδα νέων επιχειρώντας να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο κατά της «επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης».

Περιορισμένη αρχικά στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, η κίνηση «Διαμαρτυρία μίας γενεάς σε απόγνωση» απλώθηκε σε όλη τη χώρα και πλέον οι κινητοποιήσεις της προβλέπεται να διοργανωθούν σε 11 πόλεις της χώρας.

Η κίνηση «αναδύθηκε με αυθόρμητο τρόπο, μέσα από το Facebook και είναι απότοκος της δυσαρέσκειας μίας ομάδας νέων, οι αισθάνονταν πως θα έπρεπε να κάνουν κάτι για να προσελκύσουν την προσοχή στην επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και της παιδείας στην Πορτογαλία».

Δηλώνοντας «ακομμάτιστη, κοσμική και ειρηνική» η κίνηση βρήκε κάρπιμο πεδίο και υποστήριξη από τους κύκλους γνωστών καλλιτεχνών, καθώς και από την άκρα αριστερά και το ΚΚ Πορτογαλίας.

Με μία πρωτόγνωρη ανεργία, που το περσινό έτος έφθανε το 10,8%, η Πορτογαλία αριθμεί 620.000 ανέργους, η πλειονότητα των οποίων είναι νέοι κάτω των 35 ετών.

Παράλληλα, η χώρα έχει να επιδείξει πρωτοφανή επίπεδα προσωρινής εργασίας, με 720.000 ανθρώπους να απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένης διάρκειας έως τα τέλη του 2010. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν περίπου ένα εκατ. αυτοαπασχολούμενοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αδήλωτοι εργάτες, σύμφωνα με τις οργανώσεις στήριξης των πρόσκαιρα εργαζομένων.