Ανακοινώθηκε σήμερα η σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου. Η πρώτη εκδήλωσή του θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη με ημερίδα, η οποία θα έχει θέμα «Το Δημογραφικό και Μεταναστευτικό Πρόβλημα στην Κύπρο».

Στους σκοπούς του Ινστιτούτου είναι «η παρακολούθηση, καταγραφή και καταγγελία του εποικισμού της Κύπρου από την κατοχική Τουρκία που έχει αλλοιώσει τον δημογραφικό χαρακτήρα της χώρας και που στοχεύει σε πρώτο στάδιο στη διχοτόμηση και αργότερα στην πλήρη κατάληψη της Κύπρου».

Επίσης, το Ινστιτούτο θα κάνει έρευνες και μελέτες σχετικά με τις δημογραφικές και μεταναστευτικές τάσεις στην Κύπρο, την Ευρώπη και άλλες χώρες και θα οργανώνει επιστημoνικές συναντήσεις.

Το Ινστιτούτο στοχεύει και στην παρακολούθηση και αποτύπωση των δημογραφικών εξελίξεων και μεταναστευτικών ροών προς την Κύπρο, ειδικά σ' ότι αφορά στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, καθώς και των επιδράσεων στην κοινωνική συνοχή και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Κύπρου.

Μεταξύ των σκοπών του Ινστιτούτου είναι και η μελέτη μέτρων για περιορισμό της μετανάστευσης των νέων, που αποτελούν το παρόν και το μέλλον της Κύπρου και ειδικά η αποφυγή της μετανάστευσης των επιστημόνων, στους οποίους βασίζεται η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Το Ινστιτούτο θα είναι μη κυβερνητική οργάνωση.

Πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ είναι ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρώην ευρωβουλευτής, Γιαννάκης Μάτσης.