Αδυναμίες στην αντιμετώπιση συμβάντων έκτακτης ανάγκης από την Αστυνομία της Κύπρου διαπιστώνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε έκθεση για την εγκληματικότητα και την κρατική ασφάλεια.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ η έκθεση διαπιστώνει ότι το επίπεδο της Κυπριακής Αστυνομίας δεν πληροί τα αμερικανικά κριτήρια, αλλά η Κύπρος θεωρείται πιο ασφαλής σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ιδίου μεγέθους, ενώ επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια δεν σημειώθηκαν στο νησί τρομοκρατικές ενέργειες.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων η Κυπριακή Αστυνομία, έχει χαμηλό επίπεδο όσον αφορά στην πρόληψη του εγκλήματος και δεν έχει την ικανότητα συστηματικής διερεύνησης εγκλημάτων.

Γενεσιουργός αιτία πολλών εγκλημάτων, όπως τοκογλυφία, εκβιασμοί, απαγωγές, ρίψη πυροβολισμών και βομβιστικές ενέργειες, θεωρείται ο ηλεκτρονικός τζόγος.

Στην έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στο υψηλό ποσοστό τροχαίων δυστυχημάτων, στην αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και στην αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων.

Για την εμπορία ατόμων, αναφέρεται ότι στην Κύπρο καταλήγουν άτομα, τα οποία εξωθούνται στην πορνεία και την καταναγκαστική εργασία. Η κυπριακή κυβέρνηση προστίθεται, δεν συμμορφώνεται πλήρως ούτε και με τα ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά στην καταπολέμηση της εμπορίας ατόμων.