Εκατόν εξήντα τρεις καταγγελίες για υποθέσεις παραοικονομίας έλαβε το αρμόδιο εθνικό κέντρο τους τελευταίους τέσσερις μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν.

Εξάλλου, την ίδια περίοδο, 1.145 καταγγελίες για φαινόμενα παραοικονομίας εξετάστηκαν από τα περιφερειακά κέντρα του κέντρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση της παραοικονομίας και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο μέσω τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό 0800 123 58, για να ενημερωθούν για το έργο του κέντρου ή να καταγγείλουν φαινόμενα παραοικονομίας.

Οι περισσότεροι από τους πολίτες που απευθύνθηκαν στο κέντρο κατήγγειλαν περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.