Ελαφρώς βελτιωμένες εμφανίζονται οι επιδόσεις των γερμανών μαθητών, σύμφωνα με την αξιολόγηση του προγράμματος PISA για τον ΟΟΣΑ, αναδεικνύονται ωστόσο οι ανισότητες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

Για πρώτη φορά οι επιδόσεις των μαθητών της Γερμανίας ξεπερνούν αυτές του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ και στα τρία γνωστικά αντικείμενα που εξετάζονται: τα Μαθηματικά, την ανάγνωση και κατανόηση κειμένου και την Φυσική.

Η Γερμανία βελτιώνει τις επιδόσεις της αργά αλλά σταθερά, ενώ φαίνεται να έχει ξεπεράσει το «PISA-σοκ», όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά ο αντίκτυπος από τις πενιχρές επιδόσεις που είχαν σημειώσει οι μαθητές της στο τεστ του 2000.

Σύμφωνα με τα φετινά αποτελέσματα, η βελτίωση αφορά κυρίως τους μαθητές με τις χειρότερες επιδόσεις και όχι τους «καλούς» μαθητές, ενώ διαπιστώνεται άμβλυνση της σχέσης «κοινωνική καταγωγή - σχολικές επιδόσεις». Τα κορίτσια ωστόσο εξακολουθούν να έχουν χειρότερες επιδόσεις στα μαθηματικά από τα αγόρια.

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά των μεταναστών, επισημαίνεται ότι οι επιδόσεις τους είναι πολύ κοντά με αυτές των Γερμανών, παραμένουν ωστόσο οι προκαταλήψεις των δασκάλων τους, οι οποίοι τείνουν να τα υποτιμούν.

Στην έρευνα του προγράμματος PISA συμμετείχαν περίπου 6.000 μαθητές ηλικίας 15 ετών από όλη την Γερμανία.