Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα μπορούν στο μέλλον να απαγορεύουν την είσοδο στο έδαφός τους πολιτών από τη Σερβία και την ΠΓΔΜ εάν δεν διαθέτουν βίζα.

Το μέτρο αυτό, που είχε προταθεί από τη Γαλλία και τη Γερμανία και εγκρίθηκε σήμερα από τους υπουργούς Εσωτερικών της Ε.Ε., έχει ως στόχο να περιοριστεί η κατάχρηση του δικαιώματος παροχής ασύλου σε μετανάστες.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτρέπεται στο εξής στα κράτη μέλη να απαγορεύουν την είσοδο πολιτών από τις χώρες αυτές οι οποίοι δεν έχουν βίζα εφόσον διαπιστωθεί «ουσιαστική και αιφνίδια αύξηση» στην παράνομη μετανάστευση ή στα αβάσιμα αιτήματα για τη χορήγηση ασύλου.

«Η διακοπή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο προσωρινά, ως έσχατη λύση», συμφώνησαν οι υπουργοί. Εφόσον ενεργοποιηθεί, η λεγόμενη ρήτρα προστασίας θα μπορεί να εφαρμοστεί για περίοδο έξι μηνών.