Μόνο ο ένας στους τρεις Εσθονούς τάσσεται υπέρ της ένταξης της χώρας του στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία δημοσκόπησης που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

 

Έρευνα που διεξήγαγε το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Saar Poll καταδεικνύει ότι το 34,3% των ατόμων που ερωτήθηκαν τάσσονται υπέρ της ένταξης της χώρας τους στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου.

Συνολικά το 52,8% είναι κατά, και το 12,8% δεν εκφράζει γνώμη.

Η εταιρία Saar Poll απευθύνθηκε σε 1.524 άτομα, από τους 1,3 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, με απόκλιση σφάλματος 2,5%.

Τα στοιχεία μιας άλλης έρευνας, που διεξήχθη σε 501 άτομα από το Ινστιτούτο Faktum et Ariko για την κυβέρνηση, αναφέρουν ότι το 49% τάσσεται υπέρ και το 40% κατά.

Η Εσθονία είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και το χαμηλότερο χρέος .