Ποινικοποίηση όλων, ανεξαιρέτως, των υποθέσεων για οφειλές προς το κυπριακό κράτος προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, σύμφωνα με ενημέρωση που έγινε στην Επιτροπή Οικονομικών της κυπριακής Βουλής από τον διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, Γ. Πούφο. Σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται υπό επεξεργασία και θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον κ. Πούφο, το Τμήμα ασκεί κάθε χρόνο 10.000 - 12.000 αστικές διώξεις για οφειλές φόρου εισοδήματος. Όπως ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών, η παράλειψη καταβολής των φόρων ήταν μέχρι τώρα ως επί το πλείστον αστικό αδίκημα και προσέθεσε ότι η φυλάκιση πολιτών για οφειλές φόρου εισοδήματος ήταν ουσιαστικά μηδενική.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ δήλωσε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής πως η οφειλή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ήδη συνιστά ποινικό αδίκημα με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της υπηρεσίας.