Τα Καναδικά Ταχυδρομεία μέσα στην επόμενη πενταετία θα σταματήσουν την διανομή κατ' οίκον της αλληλογραφίας στα αστικά κέντρα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν για να εξυγιάνουν την οικονομική τους κατάσταση.

Οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε κοινοτικά ταχυδρομεία, όπου θα μεταβαίνουν οι ίδιοι για να παραλαμβάνουν την αλληλογραφία τους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανασυγκρότησης των Καναδικών Ταχυδρομείων, το αντίτιμο του γραμματοσήμου για την αποστολή ενός απλού φακέλου επιστολογραφίας εντός της χώρας θα αυξηθεί από 0,63 σεντς σε 0,85 από τον Μάρτιο του 2014.

Να σημειωθεί ότι τα Καναδικά Ταχυδρομεία κατέγραψαν ζημία 104 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ενώ μια επιτροπή η οποία συστήθηκε για τη μελέτη της κατάστασης προέβλεψε ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, τα Καναδικά Ταχυδρομεία κινδυνεύουν να υφίστανται ζημία 1 δισεκ. δολαρίων κατ' έτος μέχρι το τέλος της δεκαετίας.