Την καταβολή αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες γης ή ακινήτων, των οποίων οι περιουσίες κατασχέθηκαν στη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος, ξεκινά η ρουμανική Τράπεζα CEC από την 1η Ιανουαρίου 2014.

«Η CEC υπέγραψε σύμβαση με το υπουργείο Οικονομικών για την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του νόμου 165/2013, σχετικά με τα μέτρα που προορίζονται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επιστροφής- σε είδος ή ισοδύναμο- των ακινήτων που καταχρηστικά αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρουμανία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας.

Για την καταβολή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, όπως διευκρινίζεται, απαιτείται ισχύον δελτίο ταυτότητας και ο τίτλος πληρωμής που έλαβαν από την Εθνική Υπηρεσία Επιστροφής Ιδιοκτησιών.