Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, Δευτέρα, το 58% των Ευρωπαίων είναι ικανοποιημένο από τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στη χώρα τους.

Ωστόσο συγκριτικά, λίγοι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το τρένο. Ειδικότερα, στην Ελλάδα το 56% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί σχεδόν ποτέ το τρένο (32% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος), ενώ το 30% το χρησιμοποιεί το πολύ μία φορά το χρόνο (31% στην ΕΕ). Ο βαθμός ικανοποίησης από τους ελληνικούς σιδηροδρόμους είναι αρκετά καλός (32%), πολύ καλός (20%), ενώ μη ικανοποιημένοι δηλώνουν το 16%.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για να καταγράψει τον βαθμό ικανοποίησης των επιβατών στην ΕΕ από τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των τρένων, των σιδηροδρομικών σταθμών και της ευκολίας πρόσβασης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, συμμετείχαν 26.000 Ευρωπαίοι.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών, Σιμ Κάλας, δήλωσε: «Μόνον το ένα τέταρτο των ταξιδιωτών στην ΕΕ χρησιμοποιούν το τρένο σε τακτική βάση. Το ποσοστό αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να κάνουμε τα ταξίδια με τρένο πιο ελκυστικά, και η μελέτη αυτή μας έδειξε με μεγάλη σαφήνεια πού χρειάζεται να λάβουμε μέτρα. Για παράδειγμα, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι σε μερικές χώρες είναι τόσο περίπλοκη η αγορά εισιτηρίων τρένου. Πρέπει να μπορούμε να αποφασίζουμε να ταξιδέψουμε με τρένο εξίσου εύκολα και γρήγορα, όπως όταν βγάζουμε το αυτοκίνητό μας από το γκαράζ».

Σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός των χρηστών που θεωρούν εξαιρετικά περίπλοκη την αγορά εισιτηρίων είναι ανησυχητικά υψηλός. Επίσης, το 19% των Ευρωπαίων δεν χρησιμοποιούν το τρένο εξαιτίας προβλημάτων προσβασιμότητας. Ειδικότερα, άτομα με μειωμένη κινητικότητα εξέφρασαν παράπονα για την κακή προσβασιμότητα των συρμών και πλατφορμών, καθώς και για την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την προσβασιμότητα όταν προγραμματίζουν το ταξίδι τους.

Το γενικότερο επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την ευκολία αγοράς εισιτηρίων βελτιώθηκε σημαντικά στην Αυστρία και την Ελλάδα (κατά 14 και 10 εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα), ενώ αυξήθηκε ανησυχητικά το επίπεδο δυσαρέσκειας στην Ιταλία, τη Δανία και τη Σλοβενία (και στις τρεις χώρες πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες).

Ο βαθμός ικανοποίησης σχετικά με την παροχή πληροφοριών κατά τη διάρκεια των σιδηροδρομικών ταξιδιών, ιδίως σε περίπτωση καθυστερήσεων, παραμένει χαμηλός (κάτω από 50%). Τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης σημειώνονται στη Βρετανία (70%), τη Φινλανδία και την Ιρλανδία (68% και 62% αντίστοιχα). Τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας σημειώνονται στη Γαλλία (47%) και τη Γερμανία (42%).

Όσον αφορά τη χρονική ακρίβεια και την αξιοπιστία, ο βαθμός ικανοποίησης είναι μεγαλύτερος στην Ιρλανδία, τη Λετονία, την Αυστρία και τη Βρετανία (πάνω από 73%). Ο βαθμός δυσαρέσκειας είναι υψηλότερος στην Ιταλία (44%), τη Γερμανία (42%), την Πολωνία (40%) και τη Γαλλία (39%).

Η ικανοποίηση από τη συχνότητα των τρένων είναι καθοριστικής σημασίας για την προσέλκυση ταξιδιωτών, ενώ η χρονική ακρίβεια των δρομολογίων είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή μεταφορικού μέσων. Συνολικά, το 59% των Ευρωπαίων δηλώνει ικανοποιημένο με τη συχνότητα των τρένων. Στην Ιταλία και την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη σημειώνονται τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης.

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της ΕΕ για τις υποδομές, η ΕΕ επενδύει 26 δισεκ. ευρώ στη χρηματοδότηση πανευρωπαϊκών έργων μεταφορών, ιδίως σιδηροδρομικών μεταφορών, ώστε να κατασκευαστούν οι διασυνοριακές συνδέσεις που λείπουν, να εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης και να γίνει εξυπνότερο το δίκτυο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στους σταθμούς, μόνο το 37% των Ευρωπαίων δηλώνει ικανοποιημένο. Ο βαθμός ικανοποίησης είναι υψηλότερος στη Βρετανία (61%), την Ιρλανδία (56%) και τη Γαλλία (52%), ενώ ποσοστά ικανοποίησης χαμηλότερα του μέσου όρου σημειώνονται στη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ιταλία και την Ανατολική Ευρώπη.