Στη συνέχιση της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ολοκλήρωσης της δικαστικής μεταρρύθμισης απο τις αλβανικές αρχές, καθώς και στην πορεία των προληπτικών ερευνών και διώξεων, μεταξύ άλλων στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος, θα επικεντρώσει η ΕΕ την προσοχή της πριν χορηγήσει στην Αλβανία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας.

Αυτό συνάγεται από τις αποφάσεις που έλαβαν οι 28 όσον αφορά τις σχέσεις με την Αλβανία. Προς τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει έκθεση τον προσεχή Ιούνιο.

«Υπό το φως αυτής της έκθεσης, και με την προϋπόθεση ότι η Αλβανία εξακολουθεί να αξιοποιεί την ενθαρρυντική πρόοδο που σημειώθηκε μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο προσβλέπει σε μια απόφαση σχετικά με τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Αλβανία τον Ιούνιο του 2014, υπό τον όρο της υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσαν σχετικά οι υπουργοί της ΕΕ. Επιπλέον καλωσόρισαν τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και τη δέσμευση της νέας κυβέρνησης, την οποία ενθαρρύνουν στην κατεύθυνση της εντατικοποίησης των προσπαθειών στους τομείς αυτούς και της διατήρησης της νέας δυναμικής.

Το Συμβούλιο ενθαρρύνει τέλος την αλβανική κυβέρνηση να συνεχίσει την πολιτική της με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και το επενδυτικό κλίμα , και εκφράζει την ικανοποίησή του για τον «εποικοδομητικό ρόλο» της Αλβανίας στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας.