Ικανοποιημένοι με τη ζωή τους, εν γένει, είναι η πλειοψηφία των Κυπρίων, σύμφωνα με το Τακτικό Ευρωβαρόμετρο, που πραγματοποιήθηκε από τα μέσα Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2010, σε όλη την Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 82% των Ελληνοκυπρίων δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο με τη ζωή του (το 32% τόνισε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο, το 6ο μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ), ενώ δεν ισχύει το ίδιο και για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Το ποσοστό της τ/κ κοινότητας που δηλώνει ικανοποιημένο με τη ζωή του (57%) μειώθηκε κατά 7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2010 (64%). Αυτό το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (78%).

Επιπλέον, οι Ελληνοκύπριοι είναι περισσότερο θετικοί για την κατάσταση της οικονομίας της Κύπρου, σε σύγκριση με την κατάσταση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. Το 33% θεωρεί πως η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας είναι καλή, ενώ θετική γνώμη για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας έχει το 28% και μόνο το 13% θεωρεί καλή την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε σχέση με το μέλλον, οι μισοί Τουρκοκύπριοι πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές "γενικά στη ζωή τους" και "στην οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους", στους επόμενους 12 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για τους Ελληνοκυπρίους, καθώς το 54% πιστεύει πως δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές "γενικά στη ζωή τους" και το 57% εκτιμά πως "η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους" θα παραμείνει αμετάβλητη στους επόμενους 12 μήνες.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους αυτή τη στιγμή, οι Ελληνοκύπριοι σημειώνουν την ανεργία και την οικονομική κατάσταση.

Το ίδιο ισχύει και για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, με την κατάσταση της οικονομίας (47%) και την ανεργία (43%) να αποτελούν τα βασικότερα ζητήματα για τους Τουρκοκύπριους, από τις αρχές του 2009.

Το κυπριακό πρόβλημα, η σημασία του οποίου παρουσίαζε μείωση μετά το 2007, φαίνεται να έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010.

Όσον αφορά το θέμα του κοινού νομίσματος, το 41% των ερωτηθέντων Ελληνοκύπριων δηλώνει πως το ευρώ έχει μετριάσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης (έναντι 39% που είναι ο κοινοτικός μέσος όρος).

Περισσότεροι από τους μισούς Τουρκοκύπριους (57%) πιστεύουν ότι η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου θα αποφέρει οφέλη για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έναντι του 25% που είχε αντίθετη άποψη, ενώ το 18% σημείωσε πως δεν έχει γνώμη για το θέμα.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων είναι αισιόδοξη σχετικά με το μέλλον της ΕΕ (αύξηση 4% σε σχέση με την άνοιξη του 2010).