Την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη υπέγραψε ο ΗΑΤΤΑ (τουριστικοί πράκτορες) και όπως τονίζεται στην ανακοίνωση είναι το πρώτο επαγγελματικό σωματείο του τουρισμού που προέβη στην υπογραφή.

Η υπογραφή του Ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη για την Οδική Ασφάλεια πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Υφυπουργού Σπύρου Βούγια, του κ. Αργύρη Περουλάκη - Επικεφαλή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της κας Aude Delesalle - Γενικό Συντονιστή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης που παρουσίασε πριν από έξι χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον φιλόδοξο στόχο να συμβάλει στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των νεκρών από τροχαία ατυχήματα στους Ευρωπαϊκούς δρόμους. Στην πρωτοβουλία της Χάρτας συμμετέχουν Ιδιωτικοί Οργανισμοί, κοινωνικοί φορείς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να λάβουν άμεσα μέτρα και να πραγματοποιήσουν δράσεις για τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των δράσεών τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να μοιραστούν τα πιο επιτυχημένα μέτρα τους.