Οι εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να είναι πολύ πιο απαισιόδοξοι γύρω από τις προοπτικές της συνταξιοδότησής τους, "περισσότερο απαισιόδοξοι από ποτέ τα 20 τελευταία χρόνια", σύμφωνα με έρευνα για το θέμα.

Το ινστιτούτο ερευνών για τις συντάξεις και τα επιδόματα, το ERBI, μη κυβερνητική οργάνωση, αναφέρει ότι οι προσδοκίες των εργαζομένων για τη συνταξιοδότησή τους είναι πιο απαισιόδοξες εξαιτίας του υψηλού ποσοστού των ανέργων σήμερα, των προβλημάτων στο δημοσιονομικό τομέα, του αυξανομένου κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, των χαμηλότερων αποδόσεων των επενδύσεων κ.λπ.

"Πρόκειται για θετικά ευρήματα θετικά", παρατήρησε ο διευθυντής της έρευνας Τζακ ΒανΝτερέι. "Πρέπει, λοιπόν, η θεώρηση για τη συνταξιοδότηση να καταστεί πιο πραγματιστική, να αποταμιεύονται μεγαλύτερα ποσά και η συνταξιοδότηση, όταν πλέον αποφασίζεται, να είναι εφικτή, από την οικονομική σκοπιά".

Πάντοτε σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, 27% των εργαζόμενων στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν βεβαιότητα πως θα είναι οικονομικά εξασφαλισμένοι στη φάση της συνταξιοδότησής τους. Το ποσοστό αυτό είναι πρωτοφανές τα 21 χρόνια που διεξάγεται η έρευνα.

Σήμερα στις ΗΠΑ μόνον το 13% των εργαζόμενων εκτιμούν πως δεν θα έχουν οικονομικό πρόβλημα στη φάση της συνταξιοδότησης.

Πάντως, οι συνταξιούχοι δεν συμμερίζονται τη μελαγχολική αυτή προσέγγιση των πολιτών, που προετοιμάζονται για τη φάση της σύνταξης. Τούτο δεδομένου ότι ένα ποσοστό περίπου 60% των συνταξιούχων αναφέρουν ότι τα καταφέρνουν, οικονομικά, προσθέτοντας ότι θα τα καταφέρνουν έως το τέλος της ζωής τους.

Σε αμιγώς στατιστική βάση, ούτε ένας στους πέντε εργαζόμενους δεν προτίθεται να εργαστεί περισσότερο χρόνο αυτού, που είχε σχεδιάσει.

Περίπου οι μισοί των συνταξιούχων δηλώνουν ότι εξαναγκάστηκαν να βγουν με πρόωρο τρόπο στη σύνταξη, απολυθέντες στο τέλος του εργασιακού 'βίου', ή εξαιτίας της κακής κατάστασης της υγείας τους.

Με ικανοποιητικές αποταμιεύσεις κι επενδύσεις

Εξάλλου, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους έχουν λιγότερα από 25 χιλιάδες δολάρια σε επενδύσεις κι αποταμιεύσεις, χωρίς όμως να υπολογίζονται οι ιδιοκτησίες σπιτιών ή τυχόν συμμετοχές σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Ποσοστό 20% εργαζομένων ηλικίας 55 ετών κι άνω διαθέτουν λιγότερο από 10 χιλιάδες δολάρια προσωπικών αποταμιεύσεων κι επενδύσεων, μη-συνυπολογιζομένων, πάλι, των ιδιοκτησιών σπιτιών και των συμμετοχών τους σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Μάλιστα, όσο νεαρότερη είναι η ηλικία του εργαζόμενου, τόσο μικρότερες είναι οι αποταμιεύσεις κι επενδύσεις του, πλην των ανωτέρω ρητώς εξαιρουμένων.

Πρόκειται για μία έρευνα που η ERBI κάνει σε βάση ετήσια, σε συνεργασία με τον οίκο Matthew Greenwald & Associates.

Η παραγγελία της γίνεται από εταιρείες, που πωλούν δίκην προσωπικής επένδυσης προϊόντα κι υπηρεσίες για την περίοδο της σύνταξης.

Εντούτοις, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι αδιαμφισβήτητα επειδή στις αποταμιεύσεις δεν συνυπολογίζει τις ιδιοκτησίες σπιτιών και τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία ασφαλώς κι ενισχύουν από την οικονομική σκοπιά έναν συνταξιούχο.

Συμμετέχουν στην έρευνα άνθρωποι τουλάχιστον 25 ετών, η ύφεση που διήλθε η αμερικανική οικονομία λαμβάνεται δεόντως υπόψη, μαζί με την κάμψη στον κτηματομεσιτικό τομέα, δύο παράγοντες που επηρέασαν οπωσδήποτε την απόφαση των εργαζομένων να περάσουν στη φάση της σύνταξης το τελευταίο 12μηνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.