Η Δανία 

 "δεν πωλείται η ιδιαιτερότητά μας, η ελευθερία μας, ο τρόπος μας να διαμορφώνουμε τους μισθούς, εάν συμμετάσχουμε στο Σύμφωνο για το ευρώ", είπε.

"Θα έχουμε μία στενότερη συνεργασία με την Ευρώπη", πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, "όταν θα επιλύουμε θέματα, που άπτονται της ανταγωνιστικότητας, τα οποία και σήμερα αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτόν τον λόγο μάς συμφέρει να συμμετάσχουμε σε αυτό το σύμφωνο, παρά να απέχουμε".

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία ιδίως, όσο κι η Γαλλία, επέβαλαν το Σύμφωνο για το ευρώ το Ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Όμως υπήρξαν έντονες αντίλογοι στις επιταγές του Συμφώνου για το ευρώ περί μετριασμού των μισθών και της συστηματικής μείωσης του δημόσιου ελλείμματος στα κράτη μέλη του.

"Σε εθελοντική βάση", κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο ανωτέρω Σύμφωνο και τα μέλη της ΕΕ, που σήμερα δεν ανήκουν στη 17μελή ευρωζώνη.

Το 2000, η Δανία με δημοψήφισμα απέρριψε την ένταξή της στην ευρωζώνη, προσέδεσε όμως με μία καθορισμένη ισοτιμία με το ευρώ τη δανική κορώνα.

TAGS