Συνολική αποζημίωση 1.928.000 ευρώ επιδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέρ 20 συγγενών 36 Τσετσένων που εξαφανίσθηκαν μετά την απαγωγή τους από άνδρες του στρατού της Ρωσίας την περίοδο 2000-2006, καταδικάζοντας τη Ρωσία για σωρεία παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με την ομόφωνη —όχι όμως ακόμη τελεσίδικη— απόφαση του το ΕΔΑΔ καταδίκασε την Ρωσία για παραβίαση στο δικαίωμα της ζωής, για ανεπαρκή έρευνα, για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια, στην υπόθεση που αφορούσε την απαγωγή και την εξαφάνιση 36 πολιτών από στελέχη του ρωσικού στρατού.

Εκδικάζοντας την προσφυγή Πιτσάγεβα κ.ά. εναντίον Ρωσίας, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι Ρωσικές αρχές θα πρέπει να καταβάλλουν σε 20 αιτούντες-συγγενείς των εξαφανισθέντων 1.928.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Στην απόφαση του το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι έχει εκδώσει τουλάχιστον 120 καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της Ρωσίας για υποθέσεις που αφορούσαν εξαφανίσεις ατόμων από τον Βόρειο Καύκασο από το 1999 και μετά, καθώς και ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπήρξε συστηματική διερεύνηση των αιτίων αυτών των εξαφανίσεων από τις ρωσικές αρχές.