Την υποστήριξη τους στις δύο κοινότητες της Κύπρου, για επίτευξη μιας διαρκούς, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό, εκφράζουν η Ομοσπονδία Εργοδοτών Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), η τουρκοκυπριακή ISAD, ο ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων (ΣΕΒ) και η τουρκική TUSIAD. Οι τέσσερις οργανώσεις παρέθεσαν σήμερα συνέντευξη τύπου στην Λευκωσία, στην οποία παρουσίασαν Κοινή Διακήρυξη.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ Φίλιος Ζαχαριάδης ανέγνωσε τη Κοινή Διακήρυξη στα ελληνικά και ο πρόεδρος της ISAD στα τουρκικά.

«Βασισμένες στην κατανόηση των αλληλένδετων πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων, καθώς επίσης και στο αναβαθμισμένο ενδιαφέρον που παρατηρείται, τόσο διεθνώς, όσο και από την ευρύτερη περιοχή μας, οι τέσσερις οργανώσεις τονίζουν εμφαντικά ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτά λύσης στο παρατεταμένο πρόβλημα της Κύπρου», είπε ο κ. Ζαχαριάδης.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ είπε, επίσης, ότι οι τέσσερις οργανώσεις «υπογραμμίζουν ότι μια λύση στο Κυπριακό πρόβλημα θα δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου οικονομική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών» και «διατυπώνουν την πεποίθηση ότι, προωθώντας την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Κύπρου και την οικονομική ευημερία ολόκληρου του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου, αναμφίβολα, θα συμβάλουν στην ταχεία οικονομική επανένωση του νησιού».

Ο πρόεδρος της TUCIAD Mουχαρέμ Γιλμάζ ανέφερε ότι οι τέσσερις οργανώσεις, αντιπροσωπεύοντας τον επιχειρηματικό κόσμο σε Τουρκία, Ελλάδα και στις δύο κοινότητες στην Κύπρο, έχουν έρθει σήμερα μαζί για να εκφράσουν την κοινή τους βούληση για μια αποδεκτή λύση στο Κυπριακό και εξέφρασε την πεποίθηση της TUSIAD ότι «η λύση θα φέρει οικονομική ευημερία και θα εξαλείψει τα διπλωματικά προβλήματα», σημειώνοντας ότι η νέα φάση των διαπραγματεύσεων «που βρίσκεται ενώπιον μας, αποτελεί μια νέα ευκαιρία για λύση».

Όσον αφορά στον τομέα της ενέργειας, ο κ. Γιλμάζ είπε πως, αν αυτό επιδεινώσει -κατά την έκφρασή του- «την ανισότητα» μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη λύση του Κυπριακού.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την άποψη του επιχειρηματικού κόσμου της Τουρκίας ότι αν η Τουρκία αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα πρωτοβουλία για λύση, τότε θα δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα.

Ο αντιπρόεδρος της Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδος Χρίστος Κομνηνός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία που πήραν οι οργανώσεις ΟΕΒ και ISAD. «Πραγματικά πιστεύουμε ότι αποτελεί μια καλή αρχή και αισθανόμαστε ότι αν τα βασικά συστατικά, τα οποία είναι η καλή θέληση, η εμπιστοσύνη και η πίστη για το μέλλον, βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο, δεν υπάρχουν λόγοι αποτυχίας», είπε.