Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ με αντιπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου σήμερα Τετάρτη, στις 3 μ.μ (τοπική ώρα Γαλλίας). 

Αναμένεται επίσης ότι θα εγκρίνουν σχετικό ψήφισμα σε ψηφοφορία που θα γίνει την Πέμπτη. Οι τελευταίοι περιορισμοί της πρόσβασης ρουμάνων και βούλγαρων πολιτών στις αγορές εργασίας ορισμένων κρατών μελών καταργήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2013.
 
Οι προσωρινοί περιορισμοί της πρόσβασης βούλγαρων και ρουμάνων υπηκόων στην αγορά εργασίας ορισμένων κρατών μελών ανάγονται στο 2007, όταν εντάχθηκαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία στην ΕΕ.