Με επιτυχία στέφθηκε η εγκατάσταση του πρώτου δικτυώματος στις κεφαλές των πασσάλων θεμελίωσης της προβλήτας δεξαμενόπλοιων στο υπό κατασκευή τερματικό αποθήκευσης πετρελαιοειδών της VTTV στο Βασιλικό.

Για την εγκατάσταση επιστρατεύτηκε ειδικός εξοπλισμός, όπως το «EDT Susan», ένα πλοίο μήκους 70 μέτρων με ενσωματωμένο γερανό με δυνατότητα ανύψωσης 450 τόνων.

Τα δικτυώματα κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και κατόπιν μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Λεμεσού, όπου έγινε η συναρμολόγησή τους, από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας. Από το λιμάνι μεταφέρθηκαν στο θαλάσσιο χώρο κατασκευής της προβλήτας στο Βασιλικό με τη βοήθεια του «EDT Niki», ενός ειδικού πλοίου 46 μέτρων με χωρητικότητα φορτίου 1132 τόνων.Προσωπικό με εμπειρία σε υπεράκτιες εργασίες μελέτησε με λεπτομέρειες τις διαδικασίες και πραγματοποίησε δοκιμές πριν από την εγκατάσταση, ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.

Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί 42 φορές μέχρι την ολοκλήρωση της προβλήτας, μήκους 1.2 χλμ στην ανοικτή θάλασσα και αποτελείται από 42 τέτοια δικτυώματα.Ο διευθύνων σύμβουλος της VTT Vasiliko Ltd, Γιώργος Παπαναστασίου, δήλωσε ότι η προβλήτα δεξαμενόπλοιων, που κατασκευάζεται στο Βασιλικό, είναι μοναδική στην ευρύτερη περιοχή και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορτο-εκφορτώσεις πλοίων με πετρελαιοειδή και για την ασφαλή μεταφόρτωση πετρελαιοειδών μεταξύ πλοίων, που τώρα γίνεται στην ανοικτή θάλασσα με όλους τους κινδύνους που συνεπάγονται, μετατρέποντας την Κύπρο σε κόμβο εμπορίας πετρελαιοειδών.

Το τερματικό της VTT Vasiliko Ltd θα εξυπηρετεί πέραν των 500 πλοίων τον χρόνο, που είναι περίπου ο αριθμός των πλοίων που εξυπηρετεί σήμερα το Λιμάνι Λεμεσού.Τα κατασκευαστικά έργα τόσο για την προβλήτα όσο και για την πρώτη φάση του τερματικού, θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2014, οπότε και θα τεθεί σε λειτουργία το έργο.Η VTT Vasiliko Ltd είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κύπρο, θυγατρική της VTTΙ B.V.

Η VTTI έχει επενδύσει σε τερματικά αποθήκευσης πετρελαιοειδών σε 14 χώρες με συνολική χωρητικότητα 8.6 εκατομμυρίων κυβ. μέτρων. Οι μέτοχοι της VTTI είναι ο ολλανδικός ενεργειακός κολοσσός Vitol, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία εμπορίας ενεργειακών προϊόντων.