Οι υπεράκτιες δραστηριότητες που διεξάγονται στην περιοχή της Κύπρου για υδρογονάνθρακες μπορεί να προκαλέσουν πληθώρα αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό επισημαίνει σε μελέτη του το Τμήμα Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Κύπρου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Όπως αναφέρεται, σε όλα τα στάδια δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν την αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση, είναι πιθανό να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ενόψει μάλιστα των δρομολογούμενων δραστηριοτήτων στο θέμα των υδρογονανθράκων θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα του περιβάλλοντος, δεδομένων των πρόσφατων ατυχημάτων, με κυριότερο αυτό του 2010 στον Κόλπο του Μεξικού, που προκάλεσε τη μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι επιστήμονες εισηγούνται μέτρα για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, χωρίζοντάς τα σε δύο κατηγορίες:

Στα μέτρα για τις επιπτώσεις από την κανονική λειτουργία και στα μέτρα για τις επιπτώσεις έκτακτων συμβάντων. Κατά τη διάρκεια των σεισμικών ερευνών οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να εφαρμόζουν κάποια μέτρα για να μετριάσουν τις επιπτώσεις ακουστικού τραύματος στα θαλάσσια θηλαστικά και στις χελώνες. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής της γεώτρησης, οι κάτοχοι άδειας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν καυστήρες υψηλής απόδοσης για να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές αέριων ρύπων, αλλά και να παρακολουθούν συνεχώς την επιφάνεια της θάλασσας για να διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθεί φιλμ υδρογονανθράκων στην επιφάνειά της. Η κίνηση ελικοπτέρων και σκαφών υποστήριξης πρέπει να γίνεται προγραμματισμένα και να μην εκτελούνται άσκοπες πτήσεις ή πορείες σκαφών, ώστε να μειώνονται και οι ρύποι που εκπέμπονται από αυτά αλλά και η ενόχληση τόσο των πουλιών από τα ελικόπτερα όσο και των θαλάσσιων θηλαστικών από τα σκάφη. Επιπλέον, να αποφεύγονται πτήσεις πάνω από Ειδικές Περιοχές Προστασίας ή άλλες Σημαντικές Περιοχές Πτηνών.

Όσον αφορά στα μέτρα για τις επιπτώσεις από έκτακτα συμβάντα είναι απαραίτητη η προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών για πιθανά περιστατικά. Τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής περιστατικά: απώλεια ελέγχου του φρέατος, πυρκαγιές, εκρήξεις, διαφυγές υδρόθειου, διαρροές πετρελαίου ή άλλων χημικών ουσιών και απώλειες ή ανεξέλεγκτες καταστάσεις ή ζημίες στον εξοπλισμό.