Πρόταση για το συνδυασμό και την ενίσχυση των καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και γάλακτος στα σχολεία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η Κομισιόν ζητεί την υπαγωγή σε κοινό πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, καθώς παρατηρείται μείωση της κατανάλωσής τους από τα παιδιά.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η κακή διατροφή, να ενισχυθούν τα εκπαιδευτικά στοιχεία των προγραμμάτων και να καταπολεμηθεί η παχυσαρκία.

Με το σύνθημα «Τρέφομαι σωστά — αισθάνομαι καλά», το πρόγραμμα «Από το αγρόκτημα στο σχολείο» θα επικεντρωθεί στα μέτρα εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σκοπό την καλύτερη εξοικείωση των παιδιών με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, με την ποικιλία διαθέσιμων προϊόντων αγροκτήματος αλλά και με τα ζητήματα αειφορίας, περιβάλλοντος και σπατάλης των τροφίμων.

Το νέο καθεστώς θα λειτουργεί βάσει ενός κοινού νομικού και δημοσιονομικού πλαισίου, που θα επιφέρει βελτίωση και εξορθολογισμό των διοικητικών απαιτήσεων βάσει των δύο υφιστάμενων καθεστώτων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ύπαρξη του ενιαίου αυτού πλαισίου θα περιορίσει τον διαχειριστικό και οργανωτικό φόρτο για τις εθνικές αρχές, τα σχολεία και τους προμηθευτές και θα καταστήσει το καθεστώς πιο αποτελεσματικό. Η συμμετοχή στο καθεστώς θα είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη, τα οποία επίσης θα έχουν την ευελιξία να επιλέγουν τα προϊόντα που επιθυμούν να διανείμουν.

Το νέο καθεστώς, εφόσον συμφωνηθεί, θα διαθέτει προϋπολογισμό 230 εκατομμυρίων ευρώ ανά σχολικό έτος (150 εκατομμύρια ευρώ για φρούτα και λαχανικά και 80 εκατομμύρια ευρώ για γάλα). Ποσό ανώτερο σε σχέση με τα 197 εκατ. ευρώ (122 εκατ. ευρώ και 75 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) του προϋπολογισμού για το 2014.

Η πρόταση, η οποία υποβάλλεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στηρίζεται στα πορίσματα των εκθέσεων αξιολόγησης και της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2013 στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων.

Ο επίτροπος Dacian Ciolos, αρμόδιος σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές επιδιώκεται η αντιστροφή της κατηφορικής πορείας της κατανάλωσης και η αύξηση της συνειδητοποίησης μεταξύ των παιδιών όσον αφορά στα δυνητικά οφέλη από τα συγκεκριμένα προϊόντα.