Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής για την επανέναρξη των συνομιλιών στην Κύπρο και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν αρχίσει επίσημες συνομιλίες για τη «συνολική και μόνιμη διευθέτηση» του Κυπριακού.

Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το ΣΑ ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για την εξάμηνη ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Το ΣΑ καλεί τα μέρη να συμφωνήσουν σε «μια ουσιαστική πορεία για να προχωρήσουν προς τα εμπρός, το συντομότερο δυνατόν», όπως επισημαίνεται, υπενθυμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η διεθνής κοινότητα ώστε όλα τα μέρη να συμμετέχουν με «ευελιξία, εποικοδομητικότητα και ελαστικότητα» προς μια «πιο εντατική φάση διαπραγματεύσεων» και με σκοπό μια «διαρκή, συνολική και μόνιμη λύση, βασισμένη σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Σε άλλο σημείο του ψηφίσματος, το ΣΑ προτρέπει τις δυο πλευρές να συνεχίσουν τις συζητήσεις για την επίτευξη «αποφασιστικής προόδου στα βασικά ζητήματα», καλώντας τις να εντείνουν τις προσπάθειές τους για «περαιτέρω εργασίες για την επίτευξη συγκλίσεων στα βασικά θέματα». Επιπλέον, να συνεχίσουν να συνεργάζονται σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Κυπρίων.

Το ΣΑ επαναλαμβάνει ότι το «στάτους κβο» δεν είναι βιώσιμο, στηρίζοντας τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα. Επίσης, το ΣΑ υπογραμμίζει την ανάγκη να προχωρήσει η εξέταση και οι συζητήσεις σχετικά με τα στρατιωτικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και για ανανέωση των προσπαθειών για την εφαρμογή όλων των υπόλοιπων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως και για την εφαρμογή περαιτέρω βημάτων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα άλλων σημείων διέλευσης.

Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι μια «συνολική και μόνιμη διευθέτηση» στην Κύπρο θα έχει «σημαντικά οφέλη, που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη για όλους τους Κύπριους», προτρέποντας τους ηγέτες των δυο πλευρών να προβάλουν «θετική δημόσια ρητορική», να αξιοποιήσουν την «παρούσα ευκαιρία» και να εξηγήσουν τα οφέλη της λύσης.

Τέλος, το ΣΑ χαιρετίζει τις «συνεχείς προσπάθειες» του Αλεξάντερ Ντάουνερ, ως ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα και με την εντολή να βοηθήσει τα μέρη για τη διεξαγωγή «πλήρων διαπραγματεύσεων», επαναλαμβάνοντας και την ευγνωμοσύνη του προς τις κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας για τις εθελοντικές τους εισφορές στην χρηματοδότηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Όσον αφορά την αποστολή της Ειρηνευτικής Δύναμης στο νησί, οι σχετικές αναφορές είναι πανομοιότυπες με του προηγούμενου ψηφίσματος.