Επιτακτική κρίνουν την ανάγκη αλλαγής του Συντάγματος της Ρουμανίας οι περισσότεροι πολίτες της βαλκανικής αυτής χώρας, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας INSCOP.

Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι το 50,8% των Ρουμάνων θεωρεί απαραίτητη την αλλαγή του Συντάγματος σε πολύ μεγάλο (19,7%) ή μεγάλο βαθμό (31,15), ενώ το 21,2% πιστεύει ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη αλλά σε μικρότερο βαθμό. Ακόμη μικρότερο (14%) είναι το ποσοστό εκείνων που θεωρούν πως το Σύνταγμα της Ρουμανίας χρειάζεται πολύ μικρές αλλαγές, ενώ αντίστοιχο ποσοστό δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, αυτές περιλαμβάνουν- μεταξύ άλλων -τη μείωση του χρόνου θητείας του Προέδρου της χώρας σε τέσσερα χρόνια αλλά και τη χορήγηση εξουσιών στη Βουλή ώστε να μπορεί να παραπέμπει οποιονδήποτε, εφόσον αυτό θεωρείται απαραίτητο, ενώπιον μιας επιτροπής ερευνών.